Bohus Stickning på nytt, The Revival

Price:
550 kr
Inc. 6% Tax
SKU:
P1717806
Type:
Bok Bohus Stickning på nytt, The Revival
Quantity:
Boken "Bohus Stickning på Nytt" är på svenska och engelska, 152 sid, danskt band och rikt illustrerad. Boken innehållar 14 Bohus Stickning-mönster varav flera ej tidigare publicerade!

OBS! Endast en bok per beställning, vid beställning av flera böcker samtidigt debiteras den extra fraktkostnaden och ev betalavgift separat innan böckerna skickas.


Errata sida 123 färgnumren färg nr 164 och 129 har råkat byta plats i marginalen till diagrammet. Errata blad följer boken. 

The book was published at the Book Fair, September 2015th
It is in Swedish and English, 152 pages, Danish bands and lavishly illustrated. The book containing manufacturing 14 Bohus Knitting patterns including several not previously been published!

Please notice! The shipping cost is for one book only. If more books are ordered the extra shippingcost and payingfee will be charged separately before shipping of the books.

Errata page 123 color numbers color no 164 and 129 have happened to change location in the margin to the chart. Errata follows the book.


Boken berätter inledningsvist den vackra historien om Bohus Stickning 1939-1969 men till största del beskriver den arbetet med at återskapa efter original Bohus Stickning. Arbetet som påbörjades 1999 av Solveig Gustafsson, firma Solsilke i samarbete med Bohusläns museum och som överlämnades till Pernille Silfverberg, AngoraGarnet 2014.
I boken kan du följa processen från uppfödning av angorakanin till spinneritjänsten av garnet på Skive Uldspinderi i Danmark. Boken innehåller massa inspirerande bilder och stickbeskrivningar på några av de återskapade modeller efter original Bohus Stickning.  
Denna bok kaller jag helt enkelt "Boken" då den är ett absolut måste och förtjäner hädersplatsen i bokhyllan hos den garntokiga.

Det är viktigt att komma ihåg vid användning av stickbeskrivningarna i boken att enbart vid användning av garn i de riktiga färgerna och med den rätta garnstrukturen till det aktuella mönstret kan du med gott samvete kalla ditt stickade arbete "efter original Bohus Stickning".
Garn till modellerna det finns stickbeskrivning till i boken, kan köpas i ebutiken under fliken Bohus Stickning kits & garn / yarn
Klicka på modellen och "select a variant" då kan mönstergarnerna beställas i 20 grams nystan och 100 gramshärvor vad gäller bottenfärger i angora/merino. Mönstergarner i 100% ull erbjuds i 25 grams nystan.
Att köpa ett stickpaket blir dock billigare då de innehåller rätt mängd garn beräknat för den aktuella modellen. 

The book initially tells the beautiful story about Bohus Knitting 1939-1969, but for the most part it describes the work of recreating yarn and kits after original Bohus Stickning. This work was started in 1999 by Solveig Gustafsson, company Solsilke in collaboration with Bohuslän museum and was handed over to Pernille Silfverberg, AngoraGarnet in the beginning of 2014.
In the book you can follow the process from breeding angora rabbit to the spinning service of the yarn at a small spinning mill in Denmark and recreating kits. The book contains lots of inspirational pictures and even some knitting instructions and patterncharts for some of the recreated models after original Bohus Stickning.
This book I simply call "The Book" since it is an absolute must and deserves the honorary place in the bookshelf of every yarn-lover.

It is important to remember when using the knitting instructions and patterncharts in the book that only when using yarn in the correct colors and with the right yarn structure for the current pattern you can with good conscience call your knitted work "after original Bohus Stickning".
Yarn for the models for wich there is instructions in the book, can be purchased in the e-shop under the tab
Bohus Stickning kits & garn / yarn
Click on the model and "select a variant" then the pattern yarns can be ordered in 20 gram skeins and 100 gram skeins in terms of the main colors in angora / merino. Patterned yarns in 100% wool are offered in 25 gram skeins.
However, buying a kit will be cheaper as they contain the right amount of yarn calculated for the model in question.