The rabbits of AngoraGarnet

On the farm we have approximately 250 angora rabbits producing angorawool in different colors.

Of the rabbits wool we produce wonderfully soft and delicious angorayarn with great qualities.
The yarn you can buy in our e-shop and farm shop on Rörmyr.

We keep our rabbits in accordance with the regulations of Jordbruksverket, however we do not have authorization to show our rabbits in accordance with zoo regulations.
We therefore can not offer to show you our rabbits when you come to visit the farm shop. We try instead to convey knowledge about how the rabbits live, enjoy themselves and how they are being taken care of through pictures and information here on this site as well as through social media.
You are very welcome to contact us if you have any questions.

Råd och tips om kaninhållning, speciellt angorakanin.

Har du valt kaninen som husdjur? Grattis!

Här följer lite information som Du kan ha nytta av:

Skötsel av kanin, kaninfoder

Kaninmagar är mycket kännsliga. Rätt kosthåll är livsviktigt för kaninen. Den ska ha fri tillgång till rent dricksvatten och även fri tillgång till hö av god kvalitet. Hö är kaninens huvudsakliga foder. Men kaninen behöver även ett kraftfoder som är anpassat för kaniner. Det räckar att ge kaninen kraftfoder en gång per dag, ungefär 140-200g beroende på typ kraftfoder och kaninens ålder.

På Rörmyr får kaninerna kraftfodret Galant 1500P, som kan köpas på Granngården. 140g per dygn är lagom, ungdjur får fri tillgång tills de har uppnått minimumvikten för vuxendjur, som är 3,5 kg. Vuxna hanar brukar väga mellan 3,5-4,0kg och honorna 4,0-5,0kg.

Grönfoder, såsom maskrosblad, morötter, äpplen och annat tycker kaninen är gott men kan inte användas som alternativ till kraftfoder. Ge bara grönfoder i små mängder och viktigast; ge samma mängd varje dag. Kaninen behöver inte grönfoder överhuvudtagit, den får allt den behöver genom hö, kraftfoder och vatten. 

 

Hantera kaninen

Man skall alltid uppträda lugnt när man hanskas med kaniner. I annat fall kan de skrämmas och skador kan lätt uppstå vid hanteringen av kaninen. Ska kaninen flyttas en längre sträcka ska det ske i lämplig låda.

När man lyfter kaninen är det lämpligt att man tar ett grepp över öronen och nackskinnet och med andra handen stödjer under baken, alternativt att hålla den ena handen över kroppen/sidan och samtidigt ge stöd under bakkroppen. Kaninen får aldrig lyftas i öronen.

 

Skötsel av angorakaninens päls

Angorakanines ull växar hela livet. Ullen har fantastiska egenskaper. På tre månader växar ullen minst 7cm. Angorakaninen måste klippas var 90. dag, dvs var tredje månad. Angorakaninens ull behöver dock inte borstas vilket felaktigt ofta finns att läsa i diverse kaninböker. Enbart precis innan kaninutställning och klippning kan det ibland vara nödvändigt att borsta ut eventuella tover och orenheter som hö och halm. Läs mer om kaninklippning och garnproduktion.

Totalt ger kaninen ungefärr 200g ull per klippning, som oftast något mer när det är en vit kanin och ibland något mindre om kaninen är färgad.

Det är mycket viktigt att kaninen klipps till tiden, hellre några dagar för tidigt än för sent. Det händer det runt tre månader efter senaste klippning att ullen anners börjar tova sig vid skinnet och drar i skinnet. Detta gör ont, kaninen mår dårligt och slutar att äta. Om inte kaninen klipps kommer den att svälta ihjäl. Ser du att Din angorakanin slutar att äta några veckor innan klippdags rekommenderas att Du klippa den omdelbart för säkerhets skull.

På Rörmyr hjälpar vi dig att få klippt kaninen om du inte vågar försöka själv. Ta gärna kontakt med oss per telefon eller kom hit första gången.

I fall att kaninen sitter utomhus vintertid (eller om temperaturen inmhus inte kan hållas över ti grader plus) rekommenderas att dela upp klippningen i två steg. Klipp ryggullen först och vänta en till två veckor innan klippning av magullen. På så sätt minskas risken att kaninen dör av klippchok. Samma rutin kan med fördel användas om kaninen vägrar att äta i veckorna innan planerad tremånaders klippning; eller om den har varit utsatt för stress i samband med t.ex. utställning och transport och/eller flyttning till nytt hem.

 

Livslängd

Omkring 5-6 år i vilt tillstånd men kan även uppnå tio år. Tamkaniner kan också nå upp till denna ålder, men det är mera sannolikt att de klarar sig omkring 5-7 år. Man bör inte avla med kaniner som är mer än fem år.

 

Stamtavlor

Alla kaniner som säljs från AngoraGarnet Rörmyr har en komplett godkänd stamtavla utfärdad av Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. Kaninen är märkt med ett tre- eller fyrasiffrat individnummer i vänster öra och uppfödernummret F71 i höger öra. Alla kaniner från Rörmyr är således märkta F71 i höger öra. Sifferkombinationerna återfinner du på stamtavlan.

Föräldrar och släktingar skall vara registrerade i Riksstamboken. Registrering av en kanin kan ske efter bedömning på kaninutställning som vuxendjur. En registrerat kanin får ett stamboksnummer som består av ett länsbokstav och ett registreringsnummer. Detta skall skrivas in på avkommens stamtavlor.

Om till exempel varken mor eller mormor är registrerad går det inte att registrera Din kanin. Är både mor och far till Din kanin inte registrerad kan Du inte heller registrera Din kanin. Däremot går det bra om mor och farfar inte registrerats. Maximalt två oregistrarade kaniner får finnas i släkten som framgår av stamtavlan.

 

Tamkaniner

När det gäller att hålla tamkaniner så skiljer det sig väsentligt från hur vildkaninen lever. Vi har kaninerna i burar och de sitter som regel en och en i burarna. Det är endast kullar och ungdjur som kan vara tillsammans de första månaderna. Redan vid två månaders ålder skiljer man hanar och honor åt. Efter 3-4 månader, beroende på ras måste man sätta hanarna i enfack. Annars börjar de slåss och kan skada varandra. Honorna kan man ha tillsammans längre, men skall det bli utställningsdjur av dem så får man även sätta dessa i enfack vid 4-5 månader.

Kaniner är heller inga djur som direkt föredrar att vara tillsammans med andra djur, även om det finns undantag när det gäller s k "kelkaniner" att de kan trivas med hundar och katter. Vi ser också att man har marsvin tillsammans med kaniner. Troligen är det bästa att kaninerna får vara för sig själva i sina burar. Vi kan även se att vildkaninerna lever för sig själva i sina områden.

 

Aktivitetsmönster & social organisation i naturen

Vildkaninen trivs bäst i kulliga och sandiga områden. Särskilt tycker de om unga och torra furubestånd, kort sagt platser, där den kan gömma sig på bästa möjliga sätt. Inom dessa områden anlägger de på lämpliga och hälst soliga ställen tämligen enkla bon, gärna i sällskap och ofta i kolonier. Varje bo består av ett ganska djupt liggande kammere med vinkelböjda gångar, av vilka var och en har en eller flera utgångar. Dessa är ganska utvidgade denom att djuren passerar där många gångar per dygn, men den egentligen gången är så smal att kaninerna nätt och jämt kommer igenom. Varje par har sin egen bostad och tål inte att andra djur kommer in. Däremot slingrar sig ofta gångarna i flera bon. I sina hålor lever kaninen gömd nästan hela dagen om det inte finns täta buskbestånd utanför. På kvällen däremot beger de sig ut men mycket försiktigt och den vädrar noga innan den lämnar boet. Märkar den fara, så varnar den övriga kaniner genom att kraftigt slå bakbenen i marken vilket gör att alla snabbt skyndar tillbaka till sina bon.

Modern vårdar sina ungar mycket väl och ömt. Ungarna visar sina föräldrar stor vördnad och i synnerhet stamfadarn till ett stort samhälle aktas högt.

 

Viltgrå angorakanin

Transport av kaniner

All transport eller förflyttning av kaniner betyder för kaninen ett stressmoment. det är därför viktigt att transportlådor är av bra kvalitet och att transport sker på bästa sätt. Utrymmen skall vara anpassat efter kaninens storlek. Djuren skall kunna ligga normalt och resa sig samt kunna vända sig i lådan. Det skall också vara ordnat med goda luftinsläpp i lådan. Under transporten får kaninen ej utsättas för drag, stark kyla eller värme. Kaninen tar skada av detta och kan bli sjuk eller t o m få värmeslag och dö om det blir för varmt under transporten.

 

Burar

Angorakaninen hör under klassen medelstor kanin (3-5kg)

Enligt jordbruksverkets krav på godkänd storlek på kaninburar för medelstora kaniner är minsta tillåtna golvyta 0,7m och minsta mått på kortaste sida är 0,6m, minsta höjd är 0,6m. Minsta golvyta per djur vid grupphållning är 0,35m2. Minsta golvyta per avelshona med kull vid grupphållning är 0,7m2. Det är inte tillåtet med nätbotten, utan det ska vara fast botten i buret. Det är viktigt att buret är lyft från backen och skyddar mot hund och räv.

Som strö i burar till angorakaniner rekommenderas havre- eller vetehalm. Spån och bygghalm fäster sig i angorakaninens ull och blir en plåga för kaninen när den är fullpälsad. Det blir dessutom svårare att rengöra pälsen innan klippning. Rengör buret en gång i veckan. Se bilder från AngoraGarnets kaninstall.

 

Skydd för väder och vind

Kanien är ett pälsdjur och är av den anledningen tolerant mot låga temperaturar vilket gör att den kan klara sig utomhus i burar med tre vindtäta väggar eller i relativt öppna skjul. Skall man bedriva avel i sådanna utrymmen året runt krävs att man också ordnar med bra redlådor för honor som skall ha ungar. Kaninen ska vara skyddad mot nederbörd i form av snö och regn, men också för drag. De skall också skyddas från starkt solsken.

 

Nattdjur

Kaninerna är vad man kaller nattdjur. De är mest aktiva i skymningen och om natten medan de om dagen mest sitter och sover. Deres krav på belysning är därför förhållandevis litet. För stark belysning kan störa deras välbefinnande. Kaninen mår bäst i naturligt ljus och är trots det är ett nattdjur beroende av solens indirekte stråler för att få viktiga D-vitaminer.

 

Sjukdomar

Inom kaninuppfödningen är sjukdomar vid de flesta tillfällen orsakade av felaktig utfodring och dåliga stallförhållanden där kaninen under kortare eller längre tid fått sin naturliga motståndskraft nedbruten. Därefter är det fritt fram för bakterieangrepp.

hela målsättningen med sjukdomsbekämpningen ligger i förebyggande arbetet.

Sjukdomars uppkomst kan sammanfattas bl a enligt följande:

- Dåligt foder (foder, fodersammansättning, foderrutiner, vatten)

- Dåligt miljö (luftfuktighet, temperatur, damm, ammoniak)

- Bristande hygien (coccidios, inälvsmask, bakterier)

- Stress och oro (särskild honor med ungar och ungdjur)

- Inköp av nya djur och utsällningar (inköp av smittämne)

De sjukdomar som drabbar kaniner mest är förstoppning (58%) och diarré (33%). Av den anledningen är det viktigt att vara noga med foderstaten och leva efter ovanstående råd.

 

Ytterligare information

Om Du vill ha ytterligare råd och tips om kaninhobbyn är Du varmt välkommen som medlem i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. Du får där en tidning "Kaninuppfödaren" som utkommer med 10 nr per år. Du har dessutom möjlighet att delta på utställningar, registreringar samt kurser som anordnas i förbundets regi.

Vidare får Du skriva ut stamtavlor på eventuela ungar som föds hos Dig, samt träffa massor av trevliga människor med samma intresse.

För att bli medlem kan Du kontakta huvudkontoret:

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund

hemsida www.skaf.info

Shop angora yarn and knitting design in our E-Shop.

Contact          Guestbook

Copyright © 2013