Bohus Stickning i framtiden

Januari 2014:

En av våra vita angora ungdjur En av våra vita angora ungdjur

Det är med stor glädje och stolthet att jag kan meddela att jag fått förtroendet att ta fram stickpaket för Bohus Stickning.

Rätten till namnet Bohus Stickning ägs även i fortsättningen gemensamt av Bohusläns museum och Solveig Gustafsson, Solsilke, Göteborg.

Kollektionen av återskapade modeller efter original Bohus Stickning är baserat på originalmönster och originalplagg ur museisamlingar. Mönster och modeller är analyserade, bearbetade och framtagna av Solveig Gustafsson.

Solveig önskar nu att avsluta sin hantverksmässiga produktion av stickpaket och jag har därför av Solveig och Bohusläns museum fått uppdraget att fortsätta arbetet med framtagande av materialsatser. Stickentusiaster över hela världen kan alltså även i fortsättningen skapa vackra jumprar, mössor, baskrar och handledsvärmare efter original Bohus Stickning.

Det är med entusiasm och ödmjukhet jag åtagit mig projektet att lära mig handfärga garn i de många färger som ingår i stickpaketen.
Jag har tät kontakt med Solveig för att säkerställa att allt blir rätt och så likt originalplaggen som möjligt.

Angoragarnet som vi kommer använda i stickpaketen är spunnet på samma spinneri som garnet Solveig Gustafsson har använt tidigare. Enda skillnaden är att ullen numera kommer från våra egna kaniner. En liten andel ull är uppköpt från svenska angorauppfödare som vi vet sköter och klippar kaninerna samt sorterar ullen som vi önskar.

Mer information om våra kaniner, klippning och hantering av ullen kan du läsa under "Garnproduktion" och "Kaniner". Läs gärna även "Om angora".

Bohus Stickning 1939 - 1969

Landshövdinska Emma Jacobsson tog sig 1936 an att organisera ett nödhjälpsarbete för kvinnorna i de krisdrabbade bohuslänska stenhuggardistrikten. 1939 bildades föreningen Bohus Stickning som blev en världsomspännande succé.

Försäljning av hemstickade plagg i exclusivt design av högsta kvalitet, som oftast av angoragarn, var kännetecknet och framgången i Bohus Stickning.

Emma Jacobsson lade ned verksamheten 1969 då stickerskorna kunde få bättre betalt på annat håll och produkter av syntetiska material under den tidsepoken blev svårare att konkurrera med.

Vad är Bohus Stickning?

Bohus Stickning "Våren" Bohus Stickning "Våren"

Det fanns ingen bohuslänsk sticktradition att bygga på när Bohus Stickning startade 1939, utan helt nya mönster skapades. Emma Jacobsson, landshövding Malte Jacobssons maka och Bohus Sticknings grundare, var själv en skicklig designer men anlitade också flera professionella mönsterkonstnärer: Vera Bjurström, Anna-Lisa Mannheimer Lunn, Ulla E:son Bodin, Karin Ivarsson, Annika Malmström-Bladini och Kerstin Olsson.

Bohus Sticknings kollektion fanns bara att köpa som färdiga plagg, och endast i ett fåtal, noga utvalda butiker i Sverige och utomlands. Mönster och garner var inte till salu. Endast då verksamheten avvecklades såldes garner och mönster ut till stickintresserade.  

Mönster och Designare

"Våren" Foto P Silfverberg "Våren" Foto P Silfverberg

Utsökta mönster skapade av textilkonstnärer och garner av bästa ullkvalitet var hemligheten bakom framgångarna. Det var landshövdingskan Emma Jacobsson, som i slutet av 1930-talet organiserade detta nödhjälpsarbete för kvinnorna i de krisdrabbade bohuslänska stenhuggardistrikten.

Arbetsledningen fanns i Göteborg och majoriteten av stickerskorna i norra Bohuslän. Stickkurser var en av förutsättningarna för att denna hemindustri skulle komma att bli så framgångsrik. Kurserna stärkte kvinnorna socialt. En veckas semestervistelse på annan ort ingick i förmånerna. Semester var annars ett okänt begrepp för landsbygdens kvinnor vid denna tid.

Garn och stickbeskrivningar distribuerades till stickerskorna från stickcentralen i Göteborg. Tillbaka sändes efter en tid de färdiga alstren. Efter justering och besiktning levererades plaggen till välrenommerade firmor i storstäderna.

De förnämliga konsthantverksprodukterna väckte stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Exklusiva varuhus i USA, Kanada, Schweiz, Frankrike och Danmark tillhandahöll dessa omtyckta och åtråvärda plagg.

I Bohusläns museums samlingar finns drygt hundratalet plagg samt många mönsterprov. Ett urval originalplagg visas i museets permanenta utställning.

"Blå Blomman". Foto S. Gustafsson.
"Grå Dimman". Foto Solveig Gustafsson.
"Gotiska Fönstret Rosa". Foto Solveig Gustafsson.
"Gotiska Fönstret Rosa". Foto Solveig Gustafsson.

Bohus Stickning - från nödhjälpsarbete till världssuccé

Historien om Bohus Stickning, som började som nödhjälpsarbete och utvecklades till textil design av yppersta klass, har berättats många gånger i publikationer, media och utställningar. I alla sammanhang framhålls Emma Jacobsson som den klart lysande stjärnan - Bohus Sticknings upphov och drivkraft.

Emma var österikisk judinna, botanist och konsthistoriker och det var under studietiden i Berlin som hon träffade sin blivande man, filosofistuderanden Malte Jacobsson, sedermera  landshövding i Göteborgs och Bohus län. Som landshövdingska fick Emma ge upp sin akademiska karriär och ägna sig åt sysslor av mer representativ art. Hennes vetenskapliga och estetiska intressen fanns naturligtvis ändå kvar och underhölls i omgänget med vännerna Estrid Ericsson - Svenskt Tenns grundare, arkitekten Josef Frank, atomfysikern Lise Meitner och konstnärer som Tor och Vera Bjurström m.fl. Men det var i hennes egenskap av landshövdingens fru som två kvinnor, Augusta Teng och Helga Karlsson från Fågelviken på Härnäset i Bohuslän, kom till henne i 1936 för att höra om hon kunde ordna med något avlönat hemarbete för stenhuggarhustrurna i länet. Stor arbetslöshet rådde bland stenhuggarna och familjerna led nöd.

Emma ville hjälpa och Clara Cavallin, rektor och god vän till Emma, ordnade kurser. Man prövade sig fram med olika slags hemtillverkning: dockor, juldekorationer och mindre stickade plagg. Det var med stickningen man sökte sig vidare och hösten 1939 bildades föreningen Bohus Stickning u.p.a. och en styrelse utsågs. Nu anordnades Stickkurser i Fågelviken, Brodalen, Heestrand m. fl. ställen i mellersta och norra Bohuslän. Ombud utsågs som skullle utgöra länk mellan stickorskorna och Bohus Sticknings central som var inrättat på landshövdingeresidenset i Göteborg.     

Emma Jacobsson själv och hennes vänner Vera Bjurström och Anna-Lisa Mannheimer Lunn komponerade stickmönstren. Emma gav mönstren kultiverade och poetiska namn. Det var dessa mönster genom sin skönhget och originalitet, tillika kvaliteten på material och arbete, som gjorde att Bohus Stickning nu i början 1940-talet blev uppmärksammat och efterfrågat.

Källa: Viveka Overland, Bohusläns museum

loading...

Foton i bildspelet: av Solveig Gustafsson

"Guld". Foto Solveig Gustafsson
"Guld" mössa & muddare. Foto Solveig Gustafsson.
"Guld" mössa. Foto Solveig Gustafsson.

Bok från Bohusläns museums förlag
"Bohus Stickning på Nytt"

September 2015 gav Bohusläns museums förlag ut en ny bok om Bohus Stickning med modeller och stickbeskrivningar.

Vi kommer så småningom att kunna erbjuda försäljning av garn i rätt färg till modellerna.
Fram till dess kommer garn till Bohus Stickning endast att säljas som stickpaket.
Boken kan köpas i ebutiken

 

Till toppen          Kontakt          Gästbok

 

Copyright © 2014